WOMP
Laboratoria

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

WYKONUJE BADANIA:

 • na nosicielstwo pałeczek Salmonella-Shigella dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • bakteriologiczne kału od osób chorych w kierunku Salmonella-Shigella;
 • weryfikacji biochemicznej i serologicznej Salmonella-Shigella;
 • wykrywania Rota-Adenowirusów w kale;
 • wykrywanie Norowirusów w kale
 • mikrobiologiczne testów biologicznych stosowanych do kontroli aparatury sterylizacyjnej w placówkach służby zdrowia;
 • czystości mikrobiologicznej powierzchni metodą odciskową w placówkach służby zdrowia;
 • czystości mikrobiologicznej powietrza metodą aspiracyjną w placówkach służby zdrowia;
 • serolologiczne met. immunoenzymatyczną typu ELISA w kierunku:
  • WZW tp. B - wykrywanie obecności antygenu HBs w surowicy;
  • WZW tp. C - wykrywanie obecności przeciwciał anty-HCV;
  • Treponema pallidum - wykrywanie obecności przeciwciał przeciw-krętkowych.

Godziny przyjmowania materiału do badań:

Poniedziałek – Środa godz. 8.00 – 12.00

Laboratorium wykonuje badania w oparciu o Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008 nr 234 poz.1570, zgodnie z wykazem metod badawczych zamieszczonych poniżej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA I PRZYJMOWANIA KRWI DO BADAŃ:

- krew pobierana jest na miejscu w WOMP-Gdynia lub dostarczana w probówkach i pojemnikach transportowych na podstawie indywidualnego skierowania od lekarza jednostki, instytucji wojskowej lub formularza F-20/PO-08 WOMP-GDYNIA "SKIEROWANIE NA BADANIE SEROLOGICZNE KRWI" - dostępny w zakładce "Do pobrania" na niniejszej stronie internetowej;
- Laboratorium Mikrobiologiczne WOMP-Gdynia zaopatrzone jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający izolację i identyfikację pałeczek z rodzaju Enterobacteriaceae oraz zapewniający II-gi poziom bezpieczeństwa bakteriologicznego.

Oferta badań wykonywana przez Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne:

LP

Rodzaj badania

Metoda badawcza

1

Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella –  Shigella dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Procedura badawcza PB-01

wyd. 4 z dnia 28.08.2014

A

2

Badanie bakteriologiczne kału od osób chorych w kierunku Salmonella i Shigella

Procedura badawcza PB-02

wyd. 4 z dnia 28.08.2014

A

3

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni

Procedura badawcza PB-15

wyd. 2 z dnia 20.05. 2014

4

Wykrywanie rota-adenowirusów

Procedura badawcza PB-06 

wyd. 2 z dnia 04.01.2012

 

5

Wykrywanie Norowirusów w kale

Procedura badawcza PB-08 

wyd. 1 z dnia 28.03.2012

 

6

Badanie skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu – Sporal A w placówkach służby zdrowia

Procedura badawcza PB-03

z dnia 12.08.2013 r.

 

7

Badanie skuteczności procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem – Sporal S w placówkach służby zdrowia

Instrukcja badawcza IB-03/5.4 

wyd. 1 z dnia 10.06.2008

 

8

Wykrywanie i oznaczanie obecności antygenu HBsAg

Instrukcja badawcza PB-20

wyd. 3 z dnia 04.01.2012

 

9

Wykrywanie przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C

Instrukcja badawcza PB-21

wyd. 3 z dnia 04.01.2012

 

10

Jakościowe oznaczanie swoistych przeciwciał Treponema Pallidum

Instrukcja badawcza PB-22

wyd. 3 z dnia 04.01.2012

 

11

Wykrywanie kwasu nukleinowego (DNA) specyficznego dla Listeria monocytogenes w żywności metodą Real-time PCR

Procedura badawcza PB-25

wyd. 1 z dnia 01.10.2014

 

Metody badawcze dodatkowo oznaczone literą A, posiadają akredytację PCA. Numer certyfikatu akredytacji : AB1138.

Kontakt:
KIEROWNIK LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO:
- mgr inż. Grażyna Niedziółka
Tel. 058 626 25 94 wew. 111


Siedziba LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO
81-103 Gdynia, ul. Grudzińskiego 4
telefon: (058) 626- 25-94 wew. 111


Ministerstwo Zdrowia

Ustaw jako stronę startową Poleć tę stronę znajomemu
 

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2009 Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia. Wszelkie prawa zastrzeżone